Skip Navigation LinksEMU-Faculty-of-Architecture1203-4170

EMU Faculty of Architecture

 

The Faculty of Architecture, which began its academic activities as a department of architecture under the Faculty of Engineering in 1991, was converted into a Faculty in 1997 with Departments of Architecture and Interior Architecture. Today beside these two undergraduate programs the faculty has 7 graduate programs and Doctoral Program of Architecture. The Faculty has a wide range of student and faculty member diversity. We held many events such as International Design Week, seminars, workshops and site visits all through the year. Involvement of our faculty members in professional and academic organizations marks a higher level in the academia and society.  Our accreditations NAAB SE, MiAK, AQAS and memberships EAAE, ENHR, IFI as a Faculty are achieved by these constructive characteristics.
We try to contribute to students education by considering the international qualities, universal principles and targets in order to achieve creative and questioning individuals, who are aware of the technical, ethical, aesthetical, social, and cultural responsibilities of being an architect and interior architect.
There are 1213 undergraduate and 169 graduate students in Faculty of Architecture. Faculty continues education with 40 full-time academic staff, 26 part-time staff and 43 research assistants. 
TR : 1991 yılında Mühendislik Fakültesi bünyesinde Mimarlık Bölümü olarak akademik faaliyetlerine başlayan Mimarlık Fakültesi, 1997 yılında Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümü ile Fakülteye dönüştürülmüştür. Bugün bu iki lisans programının yanında, 7 yüksek lisans programı ve Mimarlık Doktora Programı bulunmaktadır. Fakülte geniş bir öğrenci ve öğretim üyesi çeşitliliğine sahiptir. Her sene Uluslararası Tasarım Haftası, seminerler, atölye çalışmaları ve teknik geziler gibi birçok etkinlik gerçekleştirilmektedir. Öğretim üyelerinin profesyonel ve akademik organizasyonlara katılımı, akademide ve toplumda yüksek bir seviyeye sahiptir. Fakülte’nin akreditasyonları NAAB SE, MiAK, AQAS ve EAAE, ENHR, IFI üyelikleri, bu yapıcı özelliklerle sağlanmaktadır.

Mimar ve iç mimar olmanın teknik, etik, estetik, sosyal ve kültürel sorumluluklarını bilen, yaratıcı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek için uluslararası nitelikler, evrensel ilkeler ve hedefler göz önünde bulundurulmakta, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunulmaktadır.

Mimarlık Fakültesinde 1213 lisans ve 169 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır. Fakülte, 40 tam zamanlı akademik personel, 26 yarı zamanlı personel ve 43 araştırma görevlisi ile eğitime devam etmektedir.

EMU Websites