Skip Navigation LinksAbout-

About Emu INT-DW


“Eastern Mediterranean University International Design Week (EMU Int-DW)” will bring together a number of key professionals, artists, academics, and students of design working in the realm of architecture and design. The programme, which is configured as an organization of the Faculty of Architecture, aims at fostering an interdisciplinary exchange of ideas and production within an international platform.


Planned to take place at the academic calendar of the EMU Faculty of Architecture, this event will be organized yearly in the month of May by setting a particular conceptual framework. The EMU Int-DW will be four days long and free-of-charge- event; the programme of which involves a number of interdisciplinary workshops, seminars, presentations, and exhibitions for students of art, design, and architecture. The programmed activities will be open to the students of the EMU Faculty of Architecture, as well as applicants from Famagusta, all over Cyprus, and the world.TR: "Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslararası Tasarım Haftası (EMU Int-DW)", mimarlık ve tasarım alanında çalışan bir çok profesyoneli, sanatçı, akademisyen ve tasarım öğrencisini bir araya getirecektir. Mimarlık Fakültesinin organizasyonu olarak yapılandırılan bu program, uluslararası platformda disiplinlerarası fikir alışverişini ve üretimin teşvik edilmesini amaçlıyor.

 

DAU Mimarlık Fakültesi akademik takviminde yer almayı planlayan bu etkinlik, belirli bir kavramsal çerçeve belirlenerek her yıl Mayıs ayında düzenlenecektir. EMU Int-DW dört gün boyunca ücretsiz sürerek; sanat, tasarım ve mimarlık öğrencileri için çeşitli disiplinler arası atölye çalışmalarına, seminerlere, sunumlara ve sergilere yer verecektir. Programlanan etkinlikler, DAÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra Kıbrıs'ın dört bir yanındaki ve dünyadaki öğrencilere de açık olacaktır.EMU Websites