Skip Navigation LinksAbout-THE-HUB

About THE HUB
Witnessing many historical cross points Famagusta became artificial shelf of artifacts, some of them still actively participating in serious transitions towards needs of contemporary sensitivities, re-examinations, literally being imaginary central structure. It is still connecting different peripheries, constantly existing as center-social point, core, focus, mainstream, as well as being hot spot and playground for confronting ideas that reveals its multilayered inner structure. In a process of detection of this imaginary “HUB”, today’s practices of “unboxing” its values can lead us into adventure of how to repeat/re-read/re-understand/re-focus.

Controversial plug-ins, so evident in the super positioned values of the past and the present are woven into patterns that surround Famagusta’s phenomenon today: till tangible values of spaces are not affecting directly the “users”, still there is a set of intangible features offering multi layered identifications with different domains. By “unboxing the HUB”, complexity of today’s perspectives are building up consistent set of values both referring to tangible and intangible (problematized with the fact that todays “users” of the HUB are not even familiar with them in any responsive sense sometimes).

To unbox Famagusta today is not just a matter of proper translation or simple understanding; it is more about how to perceive, to detect and locate, to pinpoint the shades of reality. The unpredictable adventure of applying different practices of this “unboxing” are about to lead us into exploring the main domain of our intentions: to underline the possibilities and alter the realities into profound ideas, covering domains of architecture design, industrial, interior design and up to urban scale, all touching Famagusta’s inheritance at the level of multicultural complexity, being able to affect our decisions, to uncover varieties, to problematize our designs, to uncover varieties of processes, to undress the outer skin and shine again through creative responses  from its deep, hidden beautiful inner being.


TR: Birçok tarihi keşişim noktasına tanık olan Gazimağusa hala çok yönlü çeperleri birbirine bağlayan ve çok katmanlı iç yapısıyla çatışan fikirleri açığa çıkaran bir kenttir; önemli bir noktadır/ HUB’dır. Bu hayali ‘HUB’ın sezinlenmesi sürecinde, günümüz yaşantısı tarafından böylesi bir merkezin değerlerinin ortaya çıkarılması bizi yeniden okuma/ anlama/ odaklanma macerasına sürüklemektedir.

Geçmiş ve günümüzün değerleri halen Gazimağusa fenomenini sarmalayan örüntülerdir. Öyle ki, kent mekanlarının somut değerleri kullanıcıları doğrudan etkilemese de çok katmanlı tanımlama sunan bir dizi soyut özelliğin varlığından söz ettirir.

Bugünün Gazimağusa’sını ortaya koymak doğrudan tercüme veya basit bir anlayış meselesi değildir; gerçekliğin tonlarını saptamak için nasıl algılanacağı ve tespit edileceği ile alakalıdır. Mimarlık, iç mimarlık, endüstri ve üründen kentsel ölçekli tasarıma dek çeşitli alanların sunduğu olasılıklara dikkat çekerek, Gazimağusa’nın çok kültürlü ve çok katmanlı mirasına dokunmak; bizi derin, gizli, içsel yaratıcı yansımalarla dış kabuğu soyup içi yeniden ışığa çıkarmaya cesaretlendirir.

EMU Websites