EMU Faculty of Architecture   Facebook   Instagram   Youtube   Email

Han Tümertekin

han tumertekin  

Architect, Turkey
Han Tümertekin is a practicing architect and founded Mimarlar and Han Tümertekin in İstanbul , and Atelier Han Tümertekin in Strazburg. He worked on projects primarily in Turkey, as well as in the Netherlands, Japan, United Kingdom, France, China, Mongolia and Kenya.

Mr. Tümertekin was trained in architecture at Istanbul Technical University and completed graduate studies in historic preservation at the University of Istanbul. In addition to his built work, he has been teaching architecture since 1992 at universities including Harvard University’s Graduate School of Design; Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne; Ecole Speciale d'Architecture, Paris. He is one of the founders of the graduate programme in architecture at Bilgi University, Istanbul.

Mr. Tümertekin’s works have been widely published in international architectural journals. A monograph of his work was published by Harvard University Press.

Mr. Tümertekin has received several architectural prizes, including an Aga Khan Award for Architecture in 2004 for the B2 House. He served on the 2007 Master Jury of the Aga Khan Award for Architecture, and has been a member of the Award Steering Committee between 2004-2015.

 

TR: Han Tümertekin, mimari etkinliğini İstanbul’da kurduğu Mimarlar ve Han Tümertekin ve Strazburg’da kurduğu Atelier Han Tümertekin çerçevesinde yürütmektedir. Tümertekin, Türkiye başta olmak üzere, Hollanda, Japonya, Birleşik Krallık, Fransa, Çin, Moğolistan ve Kenya’da projeler gerçekleştirmiştir.

Mimarlık öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde tamamlayan Tümertekin, İstanbul Üniversitesi’nde tarihsel çevreyi koruma konusunda yüksek lisans yapmıştır. Mesleki çalışmalarına ek olarak 1992 yılından bu yana mimarlık öğrenimine de katkıda bulunan Tümertekin, Harvard University Graduate School of Design, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne ve Ecole Spéciale d’Architecture-Paris’te konuk öğretim üyeliği yapmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Yüksek Lisans programının kurucu ve yürütücülerindendir.

Çeşitli uluslararası mimari yayınlar Tümertekin’in çalışmalarına yer vermiştir. Ayrıca seçilmiş projeleri Harvard University Press tarafından bir monografi olarak yayınlanmıştır.

Çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülen Tümertekin, ‘B2 Evi’ ile 2004 Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştır. 2007 Ağa Han Mimarlık Ödülü jürisinde yer alan Tümertekin, 2004-2015 yılları arasında Ağa Han Mimarlık Ödülleri Yönetim Kurulu üyesi olmuştur.

© 2017 Faculty of Architecture | Eastern Mediterranean University. All Rights Reserved.