EMU Faculty of Architecture   Facebook   Instagram   Youtube   Email

C. Abdi Güzer

abdi guzer  

Architect, Turkey

C. Abdi Güzer has graduated from the Department of Architecture at Middle East Technical University in 1982. He has received the British Council research award and studied ‘Architectural Criticism’ at the University of Newcastle upon Tyne. Güzer received his doctoral degree on the same topic from METU where he is currently offering courses on architectural criticism and leading a group in 4th-year architectural design studio.

He acted as the Vice Chair of the Department of Architecture, Director of the Program, Vice Dean of the Faculty of Architecture at METU and the General Secretary of Association of Architects 1927. At present, he is the president of the Association of Architects 1927. Güzer has been a jury member in several architectural competitions and received many awards and mentions including three first prizes. He realizes most of his projects through METU and has several completed projects including MATPUM, which received YEM design award in 2008. Among his research interests are architectural criticism, concepts, and applications in contemporary architecture, housing and mass-housing, urban design and transformation projects, environmental design and sustainability.

 

TR: 1960 yılında Ankara’da doğan C. Abdi Güzer Mimarlık eğitimini 1982 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı. Bir süre İngiliz Hükümeti bursu ile Newcastle upon Tyne Üniversitesi'nde "Mimarlıkta Eleştiri" üzerine çalışmalar yapan Güzer aynı konuda ODTÜ'den doktora derecesini aldı. Doç. Dr. Abdi Güzer halen ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde mimarlık eleştirisi üzerine ders vermekte ve 4. sınıf tasarım stüdyosu yöneticiliği yapmaktadır. ODTÜ Mimarlık Bölüm Başkan Yardımcılığı, Bina Bilgisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı, Dekan Yardımcılığı, ve Mimarlar Derneği 1927 Genel Sekreterliği görevlerinde de bulunmuş olan Güzer halen Mimarlar Derneği 1927 Başkanı’dır. Mimari proje yarışmalarında çeşitli jüri üyeliklerinin yanısıra, üçü birincilik olmak üzere çok sayıda ödül ve mansiyon kazanan Güzer'in çok sayıda uygulanmış projesi bulunmaktadır. Bunların arasında tasarımını ve kurucu başkanlığını yaptığı MATPUM yapısı 2008 yılında son beş yılın yapıları arasında yapılan değerlendirmede YEM tasarım ödülünü kazanmıştır. Güzer'in araştırma konuları arasında Mimarlık Eleştirisi'nin yanısıra Yakın Dönem Mimarlık Kavram ve Uygulamaları, Konut ve Toplu Konut Yapıları, Kentsel Tasarım ve Kentsel Yenileme Projeleri, Yapılarda Çevre Duyarlılığı ve Sürdürülebilirlik gibi konular yer almaktadır.

© 2017 Faculty of Architecture | Eastern Mediterranean University. All Rights Reserved.