KARIM1 1

C. Abdi Güzer
C. Abdi Güzer

(Moderator)

Nevzat Sayın
Nevzat Sayın

Han Tümertekin
Han Tümertekin

fuksas web

THE HUB

Witnessing many historical cross points, Famagusta is still connecting different peripheries, constantly existing as being a hot spot and a playground for confronting ideas that reveal its multilayered inner structure. In a process of detection of this imaginary ‘HUB’, today’s practices for unboxing its values can lead us into the adventure of how to repeat/re-read/re-understand/re-focus.

Values of the past and the present are woven into patterns that surround Famagusta’s phenomenon today: till tangible values of spaces are not affecting directly the ‘users’, still there is a set of intangible features offering multilayered identifications with different domains.

To unbox Famagusta today is not just a matter of proper translation or simple understanding; it is more about how to perceive, to detect and locate, to pinpoint the shades of reality. Underlining the possibilities and covering domains of architectural, industrial, interior, product and up to urban scale design, all touching Famagusta’s inheritance at the level of multicultural complexity, will lead us to undress the outer skin and shine again through creative responses from its deep, hidden beautiful inner being.

7th International Design Week_EMU will foster design around the theme ‘The HUB’, this year at the Eastern Mediterranean University, Faculty of Architecture, throughout 15-18 May, 2017.

TR: Birçok tarihi kesişim noktasına tanık olan Gazimağusa hala çok yönlü çeperleri birbirine bağlayan ve çok katmanlı iç yapısıyla çatışan fikirleri açığa çıkaran bir kenttir; önemli bir noktadır/ HUB’dır. Bu hayali ‘HUB’ın sezinlenmesi sürecinde, günümüz yaşantısı tarafından böylesi bir merkezin değerlerinin ortaya çıkarılması bizi yeniden okuma/ anlama/ odaklanma macerasına sürüklemektedir.

Geçmiş ve günümüzün değerleri halen Gazimağusa fenomenini sarmalayan örüntülerdir. Öyle ki, kent mekanlarının somut değerleri kullanıcıları doğrudan etkilemese de çok katmanlı tanımlama sunan bir dizi soyut özelliğin varlığından söz ettirir.

Bugünün Gazimağusa’sını ortaya koymak doğrudan tercüme veya basit bir anlayış meselesi değildir; gerçekliğin tonlarını saptamak için nasıl algılanacağı ve tespit edileceği ile alakalıdır. Mimarlık, iç mimarlık, endüstri ve üründen kentsel ölçekli tasarıma dek çeşitli alanların sunduğu olasılıklara dikkat çekerek, Gazimağusa’nın çok kültürlü ve çok katmanlı mirasına dokunmak; bizi derin, gizli, içsel yaratıcı yansımalarla dış kabuğu soyup içi yeniden ışığa çıkarmaya cesaretlendirir.

Tel: (+90) 392 630 1346   Fax: (+90) 392 630 2365

Email: emu.intdw@gmail.com

Address: Faculty of Architecture, Eastern Mediterranean University, Famagusta, North Cyprus, via Mersin 10, Turkey

© 2017 Faculty of Architecture | Eastern Mediterranean University. All Rights Reserved.